Abecedari: la “U” d’ull

U – ULL

Avui és un dia blau. Un dia humit. Un dia fred. Un dia gris. “Tots els ulls miren, pocs observen, molts pocs hi veuen.” (La pell freda)

Abecedari: A BC DEFGHI JKLMNOPQ RST

Anuncis