Pany 2/7 del Cofre de les 7 claus: racó de Vilamajor 081

Pany 2 de 7: Cal que responguis correctament a les 4 preguntes següents per obtenir la segona clau del cofre:

.
.
.
.

💡 Les preguntes les has de respondre al qüestionari de sobre la fotografia. No contestis en un comentari ja que els altres companys podrien veure les respostes.

Anuncis